Στην Κύπρο η μεγαλύτερη ετήσια μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανεργία

Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο έπεσε στο 10,3% το Σεπτέμβριο του 2017, από 10,6% τον Αύγουστο του 2017 και από 13% το Σεπτέμβριο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως εκ τούτου η Eurostat αναφέρει ότι η Κύπρος κατέγραψε την μεγαλύτερη ετήσια μείωση στην ΕΕ (από 13,0% σε 10,3%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Σεπτέμβριο του 2017, 44.000 άνδρες και γυναίκες ήταν άνεργοι στην Κύπρο, έναντι 45.000 τον Αύγουστο του 2017 και 55.000 το Σεπτέμβριο του 2016. Η ανεργία των νέων (κάτω των 25 ετών) παρέμεινε σταθερή στο 25,5% ή 9000 άτομα τον Σεπτέμβριο του 2017, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2017, αλλά μειώθηκε από 29,8% (ή 11 000 άτομα) που ήταν το Σεπτέμβριο του 2016. Η ανεργία των ανδρών μειώθηκε από 9,7% τον Αύγουστο σε 9,5% το Σεπτέμβριο του 2017 και των γυναικών από 11,5% σε 11,2%. Ένα χρόνο νωρίτερα τα ποσοστά ήταν 12,8% και 13,3% αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, στη ζώνη του ευρώ (EA19), το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας ήταν 8,9% το Σεπτέμβριο του 2017, από 9,0% τον Αύγουστο του 2017 και από 9,9% το Σεπτέμβριο του 2016. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Ιανουάριο του 2009.

Το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ28 ήταν 7,5% το Σεπτέμβριο του 2017, σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2017 και σε πτώση από το 8,4% που ήταν το Σεπτέμβριο του 2016. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στην ΕΕ28 από τον Νοέμβριο του 2008.

Η Eurostat εκτιμά ότι 18.446 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 14.513 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Σεπτέμβριο του 2017. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2017, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 116.000 στην ΕΕ28 και κατά 96.000 ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2016, η ανεργία μειώθηκε κατά 2,076 εκατ. άτομα στην ΕΕ28 και κατά 1,463 εκατ. άτομα στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2017 καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (2,7%), τη Γερμανία (3,6%) και τη Μάλτα (4,1%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (21,0% τον Ιούλιο του 2017) και στην Ισπανία (16,7%). Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη για τα οποία τα δεδομένα είναι συγκρίσιμα με την πάροδο του χρόνου, με εξαίρεση τη Φινλανδία όπου παρέμεινε σταθερή και τη Λιθουανία όπου αυξήθηκε (από 7,6% σε 7,7%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Κύπρο (από 13,0% σε 10,3%), στην Ισπανία (από 19,1% σε 16,7%) και στην Ελλάδα (από 23,4% σε 21,0% μεταξύ Ιουλίου 2016 και Ιουλίου 2017).

Τον Σεπτέμβριο του 2017, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 4,2%, από 4,4% τον Αύγουστο του 2017 και από 4,9% το Σεπτέμβριο του 2016.

Τον Σεπτέμβριο του 2017, 3.735 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2.656 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2016, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 396.000 στην ΕΕ28 και κατά 229.000 στη ζώνη του ευρώ. Το Σεπτέμβριο του 2017, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 16,6% στην ΕΕ28 και 18,7% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 18,3% και 20,4% αντίστοιχα το Σεπτέμβριο του 2016. Το Σεπτέμβριο του 2017 παρατηρήθηκε χαμηλότερο ποσοστό στη Γερμανία (6,4% ενώ το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ελλάδα (42,8% τον Ιούλιο του 2017), στην Ισπανία (37,2%) και στην Ιταλία (35,7%).

Από ΚΥΠΕ