Greek Foreign Minister Nikos Kotzias visits Serbia