Πρώην ιερέας στην Θεσσαλονίκη χάκαρε τράπεζες, έπαιρνε λεφτά και αγόραζε φαγητό για φτωχούς