Νέες Θέσεις Εργασίας στις υπεραγορές Alphamega

Νέες Θέσεις Εργασίας στις υπεραγορές Alphamega

Λειτουργούς Εξυπηρέτησης Καφεστιατορίων / Service A’ Cafeteria – Λάρνακα

Βοηθοί Τμήματος Μή Τροφίμων – Λεμεσός

Ταμίες – Λεμεσός

Παραλήπτες/τριες – Λεμεσός

Οδηγός Διανομής Παραγγελιών / (E – commerce Drivers) (ωρομίσθιοι) – Λάρνακα

Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών E – Commerce – Λάρνακα

Φρουρός Ασφαλείας – Λεμεσός

Βοηθός Υπεύθυνος Τμήματος Αποθήκης – Λεμεσός

Barista – Limassol 

Φρουροί Ασφαλείας – Πάφος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ / STORE MANAGERS – Λεμεσός

Πωλητές/τριες – Λεμεσός

ΒΟΗΘΟI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ / DELICATESSEN ASSISATNTS – Λεμεσός

ΒΟΗΘΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ / BAKERY ASSISTANTS – Λεμεσός

ΒΟΗΘΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / GROCERY ASSISTANTS – Πάφος

 

·         Άμεση εργοδότηση με καθεστώς πλήρης απασχόλησης

·         Τέσσερις εβδομάδες ετήσια άδεια αναπαύσεως

·         13ον μισθό

·         Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

·         Σχέδιο Συνταξιοδοτικής Ασφάλισης

·         Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχημάτων

·         Παρέχουμε όλη την απαραίτητη εκπαίδευση

·         Ευκαιρίες Ανέλιξης

·         Ωφελήματα εργαζόμενου Προσωπικού στα καφεστιατόρια

και άλλα παρεμφερή ωφελήματα!

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να κάνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο https://career.alphamega.com.cy/

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22469546.