Κυβερνητικό πρόγραμμα με επιχορήγηση 70,000 Ευρώ – Νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προκηρύσσει σχέδιο που αφορά την γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα.

Ένα σχέδιο που έρχεται σε μια περίοδο την οποία οι νέοι έχουν πολλές ιδέες για νέες επιχειρηματικές καινοτομίες αλλά καμία χρηματοδότηση το πρόγραμμα αυτό μπορεί να τους βοηθήσει.

Τα δύο αυτά σχέδια προβλέπουν οικονομική στήριξη στις εξής ομάδες ανθρώπων:

-Νεανική Επιχειρηματικότητα: νέους (άντρες και γυναίκες) ηλικίας 20 μέχρι 40 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν κλείσει το 41ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους) και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.

-Γυναικεία Επιχειρηματικότητα : γυναίκες ηλικίας 18 – 55 (να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν κλείσει το 56ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους) και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.

Τα σχέδια προσφέρουν στους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα, κάτω από τους τομείς των Υπηρεσιών, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, του Τουρισμού και της Μεταποίησης (εκτός μεταποίησης γεωργικών προϊόντων) με ποσοστό ενίσχυσης 50% και μέγιστο ποσό επιχορήγησης τις €50.000/αίτηση εκτός αυτών που αφορούν μεταποίηση που το μέγιστο ποσό είναι τα €70.000.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα όπως της δημοσιεύει η Zebranico Constulting Ltd:

Ο αιτητής/αιτήτρια πρέπει να είναι ηλικίας 20 – 41 ετών (άντρες & γυναίκες – Νεανική) και ηλικίας 18- 56 ετών (γυναίκες – Γυναικεία )

Να είναι άνεργος/η ή μισθωτός/η δηλαδή να μην ασκεί όποιαδηποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ως ιδιοκτήτης ή ως μέτοχος (με συμμετοχή άνω του 25% του μετοχικού κεφαλαίου για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών προηγουμένως.
Μετά την υποβολή της αίτησης να εγγράψει την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είτε να απασχολείται ως αυτοεργοδοτούμενος/η.

Να παραμείνει στην εταιρεία ως μέτοχος αλλά και ως εργαζόμενος/η για διάστημα τουλάχιστον 3 χρόνων μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου.

Επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε αλυσίδα franchise, δεν είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση.

Ο αιτητής-εταιρεία πρέπει να απασχολείται είτε με τη Μεταποίηση.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Ανέγερση Κτιρίων
2. Εξοπλισμός
3. Ειδικές Εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης
4. Διαμόρφωση Χώρων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα αρμόδιους λειτουργούς  της Zebranico Consulting στο τηλέφωνο 24400664 ή πατώντας εδώ.

Πηγή: businessnews.com.cy