ΚΥΠΡΟΣ: Έρχονται αλλαγές στο επίδομα τέκνου – Ποια τα νέα κριτήρια

Αλλάζουν τα κριτήρια για το επίδομα τέκνου στην Κύπρο από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», από την πρώτη μέρα του νέου έτους τίθενται σε εφαρμογή οι νέες ρυθμίσεις που αφορούν το επίδομα τέκνου στο νησί.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές αφορούν:

• Δικαιούχοι είναι όσοι ζουν συνεχόμενα και νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία για 5 συνεχή έτη, ενώ με παλαιότερα ίσχυε για όσους ζούσαν στην Κύπρο για 3 συνεχή έτη

• Η μέγιστη περιουσία να μην ξεπερνά το €1,2 εκ. ενώ παράλληλα θα προσμετρούνται και τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποξενώθηκαν κατά τα τελευταία 2 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης. Από το εν λόγω ποσό εξαιρούνται τα περιουσιακά στοιχεία που αποξενώθηκαν για λόγους υγείας ή και παιδείας

• Το ανώτατο όριο ετησίου οικογενειακού εισοδήματος για ένα παιδί καθορίζεται στις €49,000 και για δυο παιδιά οι €59,000. Για κάθε παιδί – πέραν των δυο – το πιο πάνω ποσό αυξάνεται κατά €5,000. Αξίζει να σημειωθεί πως προηγουμένως το εισοδηματικό κριτήριο οριζόταν στις €59,000 ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών

• Πολίτες τρίτων χώρων γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας