Εξυπηρέτηση Πελατών / Μπάρ - Μπαρίστα / Σερβιτόρος/α

Μπαρίστες / Baristas – Πρωταράς / Protaras Πλήρης