Καλύπτεται θέση Project Assistant Trainee -Μόνο ελληνόφωνα άτομα – Παρέχεται εκπαίδευση