Βοηθός κουζίνας / Κουζίνα / Ψήστης

Ζητείται βοηθός κουζίνας Μερική