Άμεση Κάλυψη Θέσεων στο τμήμα Επικοινωνίας και Ανάπτυξης  –  Προτεραιότητα θα δοθεί σε άνεργους – (Υψηλά αμειβόμενη θέση 1400 ευρώ)  Full Time & Part Time.