Ηλεκτρολόγος & Συντηρητής Κλιματιστικών (έως €1.700) Full Time