Θέση Λειτουργού Δημοσίων Σχέσεων – (εώς €1.600) – Μέχρι Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00