3 νέες θέσεις στο Τμήμα Προώθησης Πωλήσεων για άμεση κάλυψη.