Στελέχωση 3 νέων θέσεων εκπροσώπου στο κομμάτι του Marketing και της ανάπτυξης