Έναρξη νέου έτους-Νέες θέσεις στοΤμήμα Διαφήμισης και Ανάπτυξης Πελατολογίου/Λάρνακα